AITAME HOOLIDA - ÕPIME KOOS JA JAGAME KOGEMUSI!

TÖÖTA JA ÕPI

kursused

viime läbi kursusi meditsiini teemadel

lektorid

kõik meie õppejõud on professionaalid

üldklass

tunnid viiakse läbi nii veebis kui ka üldhariduses

ETTEVÕTTEST

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

MTÜ Hoolekande Arendamise Instituudi eesmärgiks on läbi viia tervishoiuspetsialistidele arendavaid erialaseid täiendkoolitusi üle Eesti, arvestades ühiskonnas ja tervishoius toimuvaid muutusi.

Teadmiste edastamisel pööratakse tähelepanu rakendatavatele haridusmetoodikatele, et tagada osalejate huvitatus ja õpimotivatsioon.

ETTEVÕTTEST

MTÜ Hoolekande Arendamise Instituudi eesmärgiks on läbi viia tervishoiuspetsialistidele arendavaid erialaseid täiendkoolitusi üle Eesti, arvestades ühiskonnas ja tervishoius toimuvaid muutusi.

Kontaktid

koolitus.hai@gmail.com
5809 4833 / 58303743
Registrikood: 80242384
Majandustegevusteate nr 201777